ДО УВАГИ СУБ’ЄКТІВ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 Відповідно до ПОЛОЖЕННЯ  З ПРОВЕДЕННЯ ВІДКРИТОГО КОНКУРСУ З ВІДБОРУ СУБЄКТА АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ НАДАННЯ ПОСЛУГ З ОБОВ’ЯЗКОВОГО АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТА АУДИТОРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ», затвердженого Наглядовою Радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АВАНГАРД» 20.11.2019 року.

   Пропонуємо зацікавленим  суб’єктам аудиторської діяльності надіслати пропозиції з проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АВАНГАРД» за 2019 рік відповідно до Додатку , форму якого  наведено нижче, на електронну адресу Компанії:

head@avangard-ic.com

Контактна особа:

Голови Правління                 Тищенко Альбіна Володимирівна

 

Довідки за телефонами:

(044) 502-22-69

(044)  502-22-70

 

Повний текст Положення буде надіслано САД, що надали інформацію  щодо конкурсної пропозиції.

Додаток 4

до Положення

  з проведення відкритого конкурсу з відбору суб’єкта аудиторської діяльності

для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності  відповідно

до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»

  

Перелік інформації

яка повинна бути надана учасником у складі конкурсної пропозиції з надання послуг з проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності за 2019 рік

 

№ з/п Інформація для надання  
1 Повне найменування суб’єкта аудиторської діяльності (САД)  
2 Скорочене найменування суб’єкта аудиторської діяльності (САД)  
3 ЄДРПОУ САД  
4 Місцезнаходження САД  
5 Поштова адреса  САД  
6 Банківські реквізити обслуговуючого банку САД  
7 Дата державної реєстрації САД  
8 Чинна редакція Статуту САД  
9 Статус платника податку (на загальних умовах, єдиний податок, платник/не платник ПДВ)  
10 Контактний номер телефону  
11 Електронна адреса САД  
12 Сайт САД  
13 Посада, ПІБ та телефон керівника САД  
14 Дата призначення керівника на посаду  
15 Інформація про включення до реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, у тому числі суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, №  
16 Інформація  про відповідність системи контролю якості аудиторських послуг  
17 Інформація про відсутність у  САД обмежень, пов’язаних з тривалістю надання послуг з обовязкового аудиту фінансової звітності за 2019 рік замовнику, що є підприємством, що становить суспільний інтерес  
18 Інформація про відсутність у САД обмеження щодо надання послуг, визначених у статті 27 ЗУ «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», а саме: САД не надавав і не має наміру надавати замовнику безпосередньо або опосередковано аудиторські послуги, зазначені у частині четвертій статті 6 ЗУ «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»  
19 Чи планується САД залучення субпідрядника до виконання завдання  
20 Чи  перевищувала сума винагороди САД за попередній річний період від кожного з підприємств, що становить  суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності, 15 відсотків загальної суми доходу від надання аудиторських послуг  
21 № Договору страхування відповідальності перед третіми особами (щодо відшкодування можливих збитків у зв’язку із провадженням професійної діяльності), укладеного САД зі Страховиком (вказати яким) та розмір страхової суми за договором. Термін дії договору страхування  
22 Чи має САД  в наявності достатні технічні, якісні та  кількісні характеристики для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності та відповідної системи зберігання конфіденційної  інформації  
23 Перелік  штатних кваліфікованих працівників САД, які можуть залучатися до виконання  завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності (вказати № сертифікату аудитора, дату видачі, теpмін чинності, № сертифікату (диплому) професійних організацій)  
24 Перелік фінансових установ – страховиків, яким  САД надавалися послуги з обов’язкового аудиту  фінансової звітності за 2018 рік  
25 Стартова ціна з обов’язкового аудиту фінансової звітності  замовника за 2019 рік складає (гривень)  
Надана інформація є повною та достовірноюКерівник (вказати посаду) САД

ПІБ повністю

Підпис

МП

*/ При наданні пропозиції  замість ( суб’єкт аудиторської діяльності (САД) вказувати назву аудиторської компанії. фірми)

орської компанії. фірми)

 

 
Розробка сайту-візитки: студія Камінського © 2014—2020 www.avangard-sk.com.ua всі права захищені